ZUZANA FIĽAKOVSKÁ


Kandidátka do mestského zastupiteľstva:
za volebný obvod 7 – MČ Košice – Západ
č.12.

 

Kandidátka do miestneho zastupiteľstva v MČ Košice - Západ
za VO1:
č. 3.

Pozývame vás k voľbám, ktoré sa uskutočnia v sobotu, 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 hod.

Vo volebnej miestnosti dostanete 4 volebné lístky. Na primátora, na starostu mestskej časti, na poslancov do mestského zastupiteľatva a na poslancov do miestneho zastupiteľstva.