URŠULA AMBRUŠOVÁ


Kandidátka do mestského zastupiteľstva:
za volebný obvod 2 - MČ Košice Ťahanovce, Sídlisko Ťahanovce

č.1.

Kandidátka do miestneho zastupiteľstva v MČ Košice – Sídlisko Ťahanovce
za VO2:
č. 1.


Pozývame vás k voľbám, ktoré sa uskutočnia v sobotu, 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 hod.

Vo volebnej miestnosti dostanete 4 volebné lístky. Na primátora, na starostu mestskej časti, na poslancov do mestského zastupiteľatva a na poslancov do miestneho zastupiteľstva.