TOMÁŠ ZVARÍK


Kandidát do mestského zastupiteľstva:
za volebný obvod 7 – MČ Košice – Západ

č.52.
 

Kandidát do miestneho zastupiteľstva v MČ Košice - Západ
za VO2:
č. 15.

Pozývame vás k voľbám, ktoré sa uskutočnia v sobotu, 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 hod.

Vo volebnej miestnosti dostanete 4 volebné lístky. Na primátora, na starostu mestskej časti, na poslancov do mestského zastupiteľatva a na poslancov do miestneho zastupiteľstva.