PETER ŠOLTÝS


Kandidát na starostu MČ Košice – Dargovských hrdinov
č. 3.

Kandidát do mestského zastupiteľstva: 
za volebný obvod 12 – MČ Dargovských hrdinov
č. 22.

 

Kandidát do miestneho zastupiteľstva v MČ Košice - Dargovských hrdinov
za VO3:

č. 7.

Pozývame vás k voľbám, ktoré sa uskutočnia v sobotu, 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 hod.

Vo volebnej miestnosti dostanete 4 volebné lístky. Na primátora, na starostu mestskej časti, na poslancov do mestského zastupiteľatva a na poslancov do miestneho zastupiteľstva.