PETER MATTA


Kandidát do mestského zastupiteľstva:
za volebný obvod 1 - MČ Košice -Sever, Kavečany, Džungľa

č.18.
 

Kandidát do miestneho zastupiteľstva v MČ Košice – Sever
za VO2:

č. 9.

Pozývame vás k voľbám, ktoré sa uskutočnia v sobotu, 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 hod.

Vo volebnej miestnosti dostanete 4 volebné lístky. Na primátora, na starostu mestskej časti, na poslancov do mestského zastupiteľatva a na poslancov do miestneho zastupiteľstva.