MÁRIA IVANECKÁ


Kandidátka do mestského zastupiteľstva:
za volebný obvod 13 -MČ Košice – Sídlisko KVP

č. 6.
 

Kandidátka do miestneho zastupiteľstva v MČ Košice – Sídlisko KVP
za VO4:

č. 2.

Pozývame vás k voľbám, ktoré sa uskutočnia v sobotu, 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 hod.

Vo volebnej miestnosti dostanete 4 volebné lístky. Na primátora, na starostu mestskej časti, na poslancov do mestského zastupiteľatva a na poslancov do miestneho zastupiteľstva.