MARCELA VLADIMÍROVÁ


Kandidátka na starostku MČ Košice – Pereš
č.5.
 

Kandidátka do mestského zastupiteľstva:
za volebný obvod 6 – MČ
Lorinčík, Pereš, Myslava
č. 5.
 

Kandidátka do miestneho zastupiteľstva v MČ Košice – Pereš 
za VO1:

č.11.

Pozývame vás k voľbám, ktoré sa uskutočnia v sobotu, 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 hod.

Vo volebnej miestnosti dostanete 4 volebné lístky. Na primátora, na starostu mestskej časti, na poslancov do mestského zastupiteľatva a na poslancov do miestneho zastupiteľstva.