LADISLAV MORVAY


Kandidát do mestského zastupiteľstva:
za volebný obvod 10 – MČ Košice – Staré Mesto

č.18.
 

Kandidát do miestneho zastupiteľstva v MČ Košice – Staré Mesto
za VO3:

č. 14.

Pozývame vás k voľbám, ktoré sa uskutočnia v sobotu, 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 hod.

Vo volebnej miestnosti dostanete 4 volebné lístky. Na primátora, na starostu mestskej časti, na poslancov do mestského zastupiteľatva a na poslancov do miestneho zastupiteľstva.